"Experts in ruimtelijke ordening, stedenbouw en landschap"

van idee naar ontwerp naar uitvoerbaar plan

Wat doen wij

Plannen-makers zijn professionals in ruimtelijke ordening, stedenbouw en landschap. Wij hebben allen meer dan 20 jaar ervaring in ons vakgebied. Door onze ervaring en onze samenwerking zijn wij in staat om op alle schaalniveaus te adviseren en nagenoeg alle ruimtelijke ordeningsproducten te leveren.

Portfolio

Plannen-makers hebben aan veel verschillende typen plannen gewerkt. Zowel grote complexe opgaven als kleinere ontwikkelingen. In onze portfolio is een uitgebreid overzicht opgenomen van projecten en plannen waaraan we hebben gewerkt. Zo krijgt u een goed beeld van wat wij voor u kunnen betekenen.

Wie zijn wij

Plannen-makers zijn vier zelfstandig ondernemers die de handen ineen hebben geslagen onder het motto: vier weten meer dan één. Ieder van ons heeft zijn of haar eigen expertise. Door het combineren van deze expertises kunnen wij complete adviezen geven en producten maken op het gebied van de ruimtelijke inrichting.