Aeriusberekening Woningbouwontwikkeling Haarrijnse plas

De gemeente Utrecht heeft voor de woningbouwontwikkeling aan de Haarrijnse plas Plannen-makers gevraagd om een stikstofberekening (Aeriusberekening) uit te voeren. Er is een berekening uitgevoerd voor de maximaal 700 woningen en een aparte berekening voor het beoogde drijvende zonnepark in de plas.

Voor de berekening is samengewerkt met aannemers en specialisten vanuit de gemeente om de uitgangspunten van deze ontwikkeling scherp te krijgen. Zo is bijvoorbeeld voor het drijvende eiland de meest aannemelijke bouwmethode bepaald: een drijvend ponton met daarop een heistelling om de buispalen de grond in te drijven. Aan deze palen wordt de drijvende constructie met zonnepanelen vastgemaakt.

Voor de gehele ontwikkeling is het bouwmaterieel en de vervoersbewegingen in de bouw- en gebruiksfase bepaald. Op basis van deze input is de Aeriusberekening uitgevoerd. Omdat de ontwikkeling van de woningen een langere doorlooptijd heeft is de berekening verdeeld over meerdere jaren, lopend vanaf 2023 tot 2030. Door gebruik te maken van de fasering is bepaald wat de maximale bouwproductie is om aan de wettelijke normen te kunnen voldoen. Het bestemmingsplan waar deze Aeriusberekeningen onderdeel van uitmaken is op 13 oktober 2022 vastgesteld.