Bestemmingsplan volkstuinen Hoogerlust

Voor de gemeente Gooise Meren heeft Chris Vaartjes het bestemmingsplan voor volkstuinen Hoogerlust opgesteld. De volkstuinen moeten verplaatst worden als gevolg van de ontwikkeling van woonwijk De Krijgsman nabij Muiden. De inpassing van de volkstuinen in het open landschap vereist een landschappelijk zorgvuldige inpassing, goede verantwoording met strikte bijpassende regels.


Eén van de uitdagingen was om duidelijke voorwaarden vast te leggen ten aanzien van hekken, schuurtjes en kassen. Het doel was om het open landschap te waarborgen en voldoende flexibiliteit over te houden voor de nieuwe indeling van de volkstuinen.

Chris heeft tevens voor een ontwikkelaar het naastgelegen wijzigingsplan voor het landgoed Hoogerlust opgesteld. De intensieve samenwerking tussen gemeente, ontwikkelaar en Plannen-makers heeft geleid tot twee op elkaar afgestemde plannen. Plannen-makers heeft alle haalbaarheidsonderzoeken voor beide plannen heeft gecoördineerd. Hierdoor is aanzienlijk bespaard op de onderzoekskosten.


Projectduur: jan 2016 – maart 2017

Geleverde producten voor deze opdracht:

Bestemmingsplan

Verkennend en nader bodemonderzoek

Ecologische quickscan

Archeologisch onderzoek