Bestemmingsplan Maarsseveense Plassen

Voor de gemeente Stichtse Vecht hebben Plannen-makers het bestemmingsplan Maarsseveense Plassen geactualiseerd. Het voorgaande bestemmingsplan was ouder dan 10 jaar waardoor een actualisering noodzakelijk was. Het bestemmingsplangebied is een gebied waar veel belangen en planologische regelingen samenkomen. In het gebied zijn bijvoorbeeld recreatiewoningen waarvoor een regeling is opgenomen om deze met een wijzigingsbevoegheid om te zetten naar permanente woningen. De locatie wordt veel gebruikt voor grote evenementen wat echter gereguleerd moet worden vanwege nadelige effecten voor het nabijgelegen Natura 2000 gebied. De plassen zelf kennen een intensief en een extensief recreatief deel waarvoor duidelijke regelingen zijn opgenomen. Tot slot is het gebied onderdeel van de Hollandse Waterlinie wat zijn eigen regels met zich mee brengt.

luchtfoto plangebied Maarsseveense Plassen

In goed overleg met de gemeente is het plan gemoderniseerd aan de meest recente SVBP en IMRO standaarden. De regels zijn waar mogelijk vereenvoudigd zodat alleen het noodzakelijke en handhaafbare geregeld is. Het proces heeft geleid tot een volledig en uitvoerbaar plan.