Bestemmingsplan Noordeloos 2015

Voor de gemeente Giessenlanden stelt Plannen-makers het consoliderende bestemmingsplan Dorpskern Noordeloos 2015 op. Het bestemmingsplan vervangt het bestemmingsplan uit 2005. Noordeloos is de enige dorpskern in de gemeente met een beschermd dorpsgezicht. Doordat de gemeente Giessenlanden vanaf januari 2014 een welstandsvrije gemeente is geworden, is kritisch bekeken of de bestaande regelingen uit het bestemmingsplan over beschermd stadsgezicht nog toereikend zijn. Om een goed beeld te krijgen van het gehele plangebied en de aanwezige functies is onder andere een foto inventarisatie uitgevoerd. Tijdens een veldbezoek zijn alle objecten gefotografeerd met een GPS-camera. Deze foto’s zijn in een GIS-omgeving vervolgens voor iedereen beschikbaar die aan het plan werkt. Hierdoor is een actueel beeld aanwezig tijdens het opstellen van het plan maar ook voor de gemeente tijdens het beoordelen van het plan.

foto dorpskern Noordeloos

 

 

 

 

 

 

Chris Vaartjes is projectleider en planoloog voor het bestemmingsplan. Vanuit Plannen-makers hebben verder Martijntje Stam en Wouter Kaper aan het plan gewerkt. Martijntje heeft de regeling ten aanzien van het beschermd stadsgezicht uitgewerkt. Wouter heeft het plangebied geïnventariseerd en de verbeelding getekend.