BP Oud Zuilen en Op Buuren

Voor gemeente StichtseVecht hebben Plannen-makers het bestemmingsplan opgesteld. Het vigerende bestemmingsplan moest, omdat het ouder dan 10 jaar was op basis van de Wet ruimtelijke ordening, vernieuwd worden. Het is een divers gebied met een historisch lint, agrarisch buitengebied, monument Slot Zuylen met de omliggende tuinen en de recent gebouwde woonwijk Op Buuren. De (cultuurhistorisch) waardevolle elementen binnen het plangebied, waaronder het beschermd dorpsgezicht, zijn in het bestemmingsplan van een passende, op bescherming gerichte regeling voorzien. Ontwikkelingen waarvoor reeds een planologische procedure is doorlopen, zijn als ‘bestaande situatie’ in het bestemmingsplan opgenomen. Als onderdeel van de werkzaamheden zijn de regels geactualiseerd op basis van de meest recente bestemmingsplanstandaard van de gemeente. Ondanks de diversiteit aan bestemmingen met verschillende regels is het plan in een beknopt en efficiënt proces geactualiseerd en binnen de planning opgeleverd.

_blad (1)