Postzegel bestemmingsplannen

Plannen-makers heeft afgelopen jaar diverse (postzegel)bestemmingsplannen gemaakt. Hoewel een postzegelbestemmingsplan geen officiële definitie is volgens de Wet ruimtelijke ordening wordt deze benaming wel door veel partijen gebruikt. Met een postzegelbestemmingsplan wordt doorgaans een plan aangeduid dat één perceel/locatie betreft waar een ontwikkeling beoogd is. Door een postzegelbestemmingsplan wordt een ontwikkeling mogelijk gemaakt op basis waarvan een omgevingsvergunning voor het bouwen aangevraagd kan worden.
Wanneer een beoogde ontwikkeling in strijd is met het geldende planologisch beleid zijn er twee opties. Een postzegelbestemmingsplan of een uitgebreide omgevingsvergunning. Beide procedures hebben hun eigen voor- en nadelen in doorlooptijd van procedure, kosten en risico’s bij gerechtelijke procedures. Wij adviseren u graag in de beste keuze voor uw project.
Een aantal van de door ons recent gemaakte bestemmingsplannen zijn: Duivendansweg 18, Dorp 229, Haarstraat 27 en Benedeneind NZ 382 – 416. Deze bestemmingsplannen zijn in de gemeente Lopik, Oldebroek en Neerijnen vastgesteld. Elk bestemmingsplan betreft een unieke ontwikkeling en daarmee voor ons de vraag hoe dat het beste in een bestemmingsplan is vast te leggen. Hierover voeren wij intensief overleg met opdrachtgever en gemeente om zodoende een goed plan te maken dat snel de formele procedure kan doorlopen. In voorliggende plannen ging het bijvoorbeeld om het mogelijk maken van een zorgboerderij, het verplaatsen van een bouwvlak, het verruimen van de bestemming van een bedrijf en een nieuwe woning in het kader van de ruimte voor ruimte regeling.

digitaliseren bp2