Gebiedsvisie Halfweg

Voor de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude heeft Joeri Stork een Gebiedsvisie opgesteld voor het dorp Halfweg. Voor een viertal ‘verandergebieden’ is onderzocht hoe Halfweg zich kan (her)ontwikkelen na jarenlang op slot te hebben gezeten door beperkingen van Schiphol. Belangrijkste ontwikkelingen zijn de vorming van een unilocatie voor drie basisscholen en het toevoegen van woningen rondom een cultuurhistorisch kerkensemble.


Via een participatieproces is de visie tot stand gekomen. De visie is in april 2015 unaniem door de gemeenteraad vastgesteld. In samenwerking met de gemeente en het parochiebestuur is voor het kerkensemble een provinciale subsidie stads- en dorpsvernieuwing aangevraagd en in juni 2015 gehonoreerd. De verbouw van beide kerken zal in 2017 worden opgeleverd.


Projectduur: december 2013 – april 2015

Geleverde producten voor deze opdracht:
Plan van Aanpak
Communicatieplan
Gebiedsvisie
Nota van Inspraak
Vaststellingsstukken

sectorpark

 

 

maquette halfweg