Grond- en opstalexploitatie

In 2015 heeft Plannen-makers een aantal financiële haalbaarheidsstudies gemaakt. Zo’n toets bestaat uit een grondexploitatie  en opstalexploitatie. In een opstalexploitatie zijn de kosten opgenomen om de bebouwing op de grond realiseren. In een grondexploitatie staan kostenposten als: sloop, sanering, bodemonderzoek, bouwrijpmaken, planontwikkelingskosten, planschade, tijdelijk beheer en financiering. In opstalexploitatie staan kosten als: bouwkosten, openbare ruimte, honorarium architect. constructeur, notariskosten, makelaarskosten etc.

Kortom: de opstalexploitatie maakt inzichtelijk wat het ‘bouwen’ gaat kosten, de grondexploitatie maakt inzichtelijk wat het gereed maken voor het bouwen gaat kosten. De exploitaties tezamen geven inzicht in de haalbaarheid van een project en daarbij ook wat een reële vraagprijs van de grond is.

Plannen-makers heeft inmiddels meerdere grond- en opstalexploitaties opgesteld. Graag lichten wij onze werkwijze toe en denken mee in uw project. Wij zijn in staat om u in een kort en bondig proces inzicht te geven in financiële haalbaarheid van een plan. U kunt zodoende goed voorbereid aan de onderhandelingstafel aanschuiven.

grondexploitatie