Handboek openbare ruimte

Veel gemeenten hebben te maken met een afnemende samenhang in, en kwaliteit van, de openbare ruimte. In deze economische moeilijke tijden ontbreekt het soms aan financiƫle middelen en wordt de (her)inrichting van de openbare ruimte op de lange baan geschoven. Vaak vindt de (her)inrichting ad hoc en pas plaats op het moment dat er een project speelt, zoals de vervanging van riolering of kabels en leidingen of wanneer er gebouwd wordt. Door de vaak ad hoc aanpak op projectbasis vervaagt de samenhang. Het kwaliteitsniveau verschilt sterk en de inrichting (materialen, kleuren, maten) wisselt ook. De eenheid en de beeldkwaliteit komen onder druk te staan.

voorbeeldpagina-Handboek

Om deze achteruitgang te voorkomen stellen wij graag een handboek openbare ruimte voor u op. Het handboek openbare ruimte bepaalt op hoofdlijnen het ambitieniveau, het gewenste eindbeeld en de inrichtingsprincipes voor de diverse deelgebieden binnen de gemeente. Het handboek is richtinggevend zodra zich een project in de openbare ruimte voordoet. Hierdoor kan de samenhang in de openbare ruimte behouden of versterkt worden en neemt de kwaliteit toe.