Studie recreatiewoningen in duinlandschap

Voor de Stichting Zuid-Hollands Landschap heeft Martijntje een landschappelijke inpassingstudie gemaakt voor drie recreatiewoningen. Op het terrein staan momenteel schuren waar de asbestdaken van verwijderd zijn. Uitgangspunten voor de (her)ontwikkeling van de locatie is een verbetering van de landschappelijke en ecologische kwaliteit van het gebied. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat het gebied geprivatiseerd wordt en recreatie de overhand neemt. Recreatieve routes worden verbeterd: het ruiterpad dat momenteel langs de weg ligt kan in de toekomst over het terrein gaan lopen. De studie is gebruikt om met de gemeente te praten over een nieuwe invulling van het terrein. Vervolgens zal er een nieuw bestemmingsplan worden opgesteld.