Nieuw crematorium te Beesd

Voor Kroezen Vastgoed hebben Plannen-makers een bestemmingsplan opgesteld voor een geheel nieuw crematorium. Langs de A2 bij Beesd komt een crematorium dat landschappelijk wordt ingepast, inclusief de bijbehorende strooivelden. Plannen-makers hebben het bestemmingsplan opgesteld en de noodzakelijke haalbaarheidsonderzoeken begeleid. Een crematorium is vanuit diverse opzichten een gevoelig object. Zowel sociaal-maatschappelijk als milieutechnisch zijn er strikte eisen waaraan een crematorium moet voldoen. Bijvoorbeeld de aspecten luchtkwaliteit en bodemkwaliteit zijn uitgebreid onderzocht en gemotiveerd in het plan. Plannen-makers hebben breed afgestemd met architect, landschapsontwerper, ontwikkelaar, specialisten en gemeente om tot een optimaal samenhangend plan te komen.

Bestemmingsplan voor crematorium Beesd