Omgevingsmanagement Sluis Eefde

Rijkswaterstaat is voornemens een tweede Sluiskolk te realiseren bij de ingang van de Twentekanalen, bij Eefde. De tweede sluiskolk is nodig omdat de wachttijdnorm van 30 minuten voor de binnenvaartschepen wordt overschreden. Rijkswaterstaat maakt hiervoor een DBFM aanbestedingscontract. Chris Vaartjes legt als plaatsvervangend omgevingsmanager namens Rijkswaterstaat de omgevingsaspecten in het aanbestedingscontract vast. Hij voert regelmatig overleg met externe stakeholders over de voortgang van het project en om duidelijke afspraken te maken over ieders verantwoordelijkheden. Chris richt zich o.a. op het Flora en Fauna dossier in verband met aanwezige beschermde vogels en vleermuizen, de bestemmingsplanprocedure bij de Raad van State,  de Projectplan Waterwet procedure voor het verleggen van de primaire kering en de interne afstemming van het omgevingsteam.

Sluis-Eefde-Foto-Rijkswaterstaat