Plan voor duurzame zelfbouw kavels

Voor de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude heeft Joeri Stork in samenwerking met TLU landschapsarchitecten een stedenbouwkundig plan opgesteld voor de ontwikkeling van zelfbouwkavels in het dorp Halfweg. Voorafgaand heeft Joeri een haalbaarheidsplan opgesteld. Het plangebied is een voormalig terrein van de Stelling van Amsterdam waar de gemeente nieuwe woningen wil toevoegen.


De ambitie voor dit zogenaamde ‘Sectorpark’ is: de ontwikkeling van landschappelijk gelegen, duurzame, zelfgebouwde woonkavels, met veel mogelijkheden voor eigen keuzes, met openbare ruimte voor wandelen en spelen en goede aanhechting op het omliggende woongebied.

In de zomer van 2015 zijn informatieavonden georganiseerd en is in een klankbordgroep met een groep bewoners gesproken over de ingebrachte reacties. Dit heeft geleid tot een aantal verbeteringen van het plan. De gemeenteraad heeft in december 2015 ingestemd met het stedenbouwkundig plan.

Het openen van de grondexploitatie en start bestemmingsplanprocedure is na de zomer van 2017 voorzien. De verwachting is dat de verkoop eind 2017 gestart kan worden.


Projectduur: oktober 2014 – januari 2016

Geleverde producten voor deze opdracht:
Plan van Aanpak
Communicatieplan
Haalbaarheidsplan
Stedenbouwkundig plan
Nota van Inspraak
Vaststellingsstukken

Sectorpark_Halfweg_concept_plankaart_september_2015