Wat doen wij

Plannen-makers zijn professionals in ruimtelijke ordening, stedenbouw en landschap. Wij hebben allen meer dan 20 jaar ervaring in ons vakgebied. Door onze ervaring en onze samenwerking zijn wij in staat om op alle schaalniveaus te adviseren en nagenoeg alle ruimtelijke ordeningsproducten te leveren.

watdoenwij2

Wij maken plannen vanuit de passie voor ons vak. Ons doel is om helder te adviseren waarbij we vanuit een brede analyse kansen en oplossingen aandragen. Daarbij schromen wij niet om gedurende het proces ook eventuele risico’s en/of belemmeringen aan te geven. Op die manier maken wij haalbare en realistische plannen. Wij zijn ervan overtuigd dat een evenwichtige en eerlijke advisering in het belang is van uw project en onze samenwerking.

In de kolom hiernaast hebben wij de producten die wij leveren onderverdeeld in expertises. Door te klikken op de expertises krijgt u de onderliggende producten te zien.