Inrichtingsplan landelijk gebied Sassenheim

In opdracht van de gemeente Teylingen heeft Joeri Stork gewerkt aan een inrichtingsplan landelijk gebied, een poldergebied als groene buffer tussen Voorhout en Sassenheim. Voor de inrichting van deze ‘Roodemolenpolder’ heeft Joeri gestuurd op een hogere ruimtelijke kwaliteit, betere beleefbaarheid (tracévarianten voor een recreatief wandelpad), behoud van het rustige open agrarische karakter en versterken van biodiversiteit.


Basis daarvoor vormde de uitkomsten van het participatie-project ‘droomdemolenpolder’ in 2014, waarin gekozen is voor droomvisie ‘Behoud+++’. Deze visie gaat uit van het behoud van het bestaande agrarische landschap, aangevuld met een aantal ‘+++-en’ om de natuurwaarden en beleefbaarheid van het gebied te vergroten.

20160823_151614