Toeristische ontwikkeling Ruïne van Teylingen

In opdracht van de gemeente Teylingen heeft Joeri Stork bijgedragen aan de ruimtelijk-toeristische ontwikkeling van de ruïne van Teylingen en omgeving. De opdracht betrof de voorbereiding voor een integrale ontwikkeling van het gebied (contourenschets).


De ruïne is een ommuurde donjon, een voormalig strategisch vestingwerk uit de 13e eeuw. In de periode vanaf 1500 was het complex een houtvesterij en jachtslot. De bekendste bewoner was Jacoba van Beieren. Veel historische bebouwing is sinds het begin 19e eeuw verdwenen. De donjon is al sinds eind 17e eeuw een ruïne. De gemeente wil het markante gebouw meer centraal stellen en beter benutten bij de ontwikkeling van het omliggende gebied.

Joeri heeft samen met professionals van de gemeente, rijkdienst voor het cultureel erfgoed, provincie en stichting monumentenbezit een lijst van gezamenlijke uitgangspunten opgesteld als basis voor de contourenschets. De contourenschets wordt besproken met participanten en zal de basis vormen voor enkele ruimtelijke scenario’s en een Masterplan. Vertrekpunt vormen een tuinhistorisch onderzoek met waardenkaart en de uitkomsten van een participatietraject uit 2014.

ruiine_1024_400