Stedenbouwkundig Programma van Eisen

Voor de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude heeft Plannen-makers voor twee locaties in Spaardam-Oost het stedenbouwkundig programma van eisen (SPvE) opgesteld. Het SPvE geeft randvoorwaarden ten aanzien van de hoogte, rooilijnen, massa-vorm en oriëntatie van de nieuwe bebouwing, en stelt tevens eisen aan de inpassing van parkeren, groen en water. Dit vormt de basis om planontwikkeling mee te kunnen stimuleren en als gemeente te kunnen sturen.
Om tot een goed en haalbaar SPvE te komen is per locatie een aantal modellen geschetst, waarbij het gewenste programma ruimtelijk ingepast is. Tevens zijn deze modellen op financiële haalbaarheid getoetst. Het voorkeursmodel is vertaald naar een ruimtelijke randvoorwaardenkaart.

spve plaatjes