Stedenbouwkundige Verkenning

Voor KondorWessels Projecten heeft Plannen-makers meerdere stedenbouwkundige verkenningen uitgevoerd. Een stedenbouwkundige verkenning wordt vaak uitgevoerd om te bepalen wat de waarde van een mogelijk te ontwikkelen locatie is. Wij zoeken uit welke stedenbouwkundige mogelijkheden en beperkingen er zijn, zowel planologisch (denk aan geluid, ecologie, externe veiligheid etc) als ruimtelijk (parkeren, ontsluiting, water, groen, programma etc). Op basis hiervan maken één of meerdere verkavelingstekeningen. Deze verkavelingstekening is geen definitief plan, maar wel zo gedetailleerd dat exacte oppervlaktes en aantallen eruit te halen zijn. Aan de hand van deze verkavelingstekeningen kan de financiële haalbaarheid worden getoetst. Tezamen met de eventuele risico’s kan een reële prijs voor de locatie worden bepaald.

D:Plannen-makersPROJECTENKWPPM15054 SV HKU Hilversumontvang