Visie recreatiegebieden Noord-Holland

In opdracht van Recreatie Noord-Holland maakt Joeri voor drie recreatiegebieden een nieuwe toekomstvisie. De visies combineren nieuwe ontwikkelingen voor zowel toenemend recreatiegebruik als uitbreiding van natuurwaarden. Op goed bezochte plekken komen extra horeca of nieuwe toeristische activiteiten. Voor recreatiegebied Spaarnwoude is de conceptvisie gereed en heeft ter inzage gelegen. Voor Geestmerambacht is de conceptvisie in zomer 2020 klaar. Voor het Alkmaarder- en Uitgeestermeer zullen na de zomer van 2020 de hoofdlijnen bekend zijn.