Joeri Stork – planoloog/projectleider

Recente projecten

  • Toekomstvisies Recreatiegebieden Noord-Holland
  • Visie functiemenging HOV Knooppunten Haarlem
  • Ontwerpplan zelfbouwkavels Halfweg
  • Centrumvisies Noordwijkerhout, Halfweg, Zoetermeer

Eigen site

www.RegioVisie.com

Linkedin

Joeri heeft 25 jaar werkervaring als senior planoloog, projectleider en gebiedsmanager. Hij heeft opdrachten uitgevoerd voor diverse gemeenten in Gelderland, Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland.

Joeri is gespecialiseerd in het opstellen van ruimtelijke visies, met oog voor draagvlak en haalbaarheid. Hij werkt aan plannen voor zowel steden en dorpen als op het niveau van regionale ontwikkeling. Zijn hart ligt bij plannen op het snijvlak van stad, landschap en recreatie.

Hij is sterk in het opsporen van gezamenlijke ambities van stakeholders en hij wil daarbij zo veel mogelijk duurzaamheidsprestaties betrekken. Hij is professioneel in het leiden van bijeenkomsten gericht op ruimtelijke samenwerking.