Wouter Lakerveld – junior planoloog

Wouter is in augustus 2020 afgestudeerd aan de opleiding Ruimtelijke ordening en planologie. Binnen Plannen-makers vervult hij de functie van junior planoloog. Wouter heeft zich onder andere gespecialiseerd in de vakgebieden bodem en stikstof (Aeriusberekening).

Hij kenmerkt zich door ontwerp en beleid samenhangend te bekijken. Oplossingsgericht werken voor de opdrachtgever, maar ook voor het bevoegd gezag, behoort tot zijn kwaliteit. Door zijn enthousiasme en de wil om te leren kan Wouter vanuit verschillende invalshoeken het probleem bekijken en daardoor een gefundeerde oplossing aandragen.